Bībeles numeroloģija gadu gaitā ir guvusi arvien lielāku popularitāti, daudziem izmantojot Bībelē noteiktu skaitļu nozīmi, lai atšifrētu simboliskās vērtības. Sākot no Vecās Derības līdz Jaunajai Derībai, Bībelē ir stabila tendence, kas pierāda, ka noteikti skaitļi ir simboliski.Viens no spēcīgākajiem pierādījumiem tam, ka skaitļiem Bībelē ir stipra svēta nozīme, ir stāsts par Mozu, kuram Dievs lika ar savu stieni vienreiz sist akmeni. Mozus skāra divas reizes un tika bargi sodīts.Ja jūs vēlaties uzzināt par 4. numurs , Bībeles teiktais par to un tās ietekme uz cilvēkiem un notikumiem, šajā rakstā sniegs jums visu informāciju, kas jums jāzina.


6 nozīmē numeroloģiju

Saturs

Ko Bībelē nozīmē skaitlis 4?

Bībelē skaitlis 4 nozīmē radīšanu. Šis skaitlis tieši attiecas uz Dieva radošajām spējām.

Agrāk Bībelē 4. numurs ir minēts 1. Mozus grāmatā. Radīšanas nedēļā Dievs 4. dienā pabeidza to, ko sauc par materiālo Visumu, radīšanu.

Tajā dienā viņš izveidoja zvaigznes, mēnesi un sauli. Šīs trīs lietas tika radītas, lai dotu gaismu pasaulei un sadalītu dienas.Ar sauli nāk diena un ar mēness nāk tumsa.

Diena un nakts kļūtu par laika zīmi no dienām līdz nedēļām līdz mēnešiem un gadiem. Tā būtu arī gadalaiku zīme, kas tika izmantota, lai identificētu dažādus svētkus un svētkus Bībelē.

Starp visu radīto ir četri svarīgi elementi, kas ir zeme, gaiss, uguns un ūdens. Uz zemes ir arī četri galvenie kardinālie punkti, kas ir ziemeļi, dienvidi, austrumi un rietumi, kā redzams Atklāsmju grāmata 21. nodaļas 13. pants.Arī 4. bauslis, kas Mozum tika dots Sinaja kalnā, saka, ka mums visu laiku ir jāsaglabā sabata diena. Šis Sabata dienas bauslis ir tieša atsauce uz radīšanu 1. Mozus grāmatā.

Pēc 6 dienu laikā pasaules un debesu ķermeņu radīšanas Dievs 7. dienā atpūtās un lika cilvēkam vienmēr turēt šo dienu svētu, lai apzīmētu radīšanas procesa pabeigšanu.

Ko garīgi nozīmē skaitlis 4?

Bībele ir garīga grāmata, kas atklāj faktus par mūsu pasauli un garu valstību. Saskaņā ar Bībeli skaitlim 4 ir milzīga nozīme garīgajā pasaulē, un mēs tālāk apspriedīsim dažas no galvenajām nozīmēm.

Dieva liecinieki

Cilvēki, kuri bieži netic Dieva eksistencei, apgalvo, ka prasa pierādījumus. Kaut arī mēs fiziski nevaram redzēt Dievu, viņš mums ir sniedzis dažus lieciniekus, kas cilvēkiem pierādīs, ka Viņš pastāv.

Šo liecinieku skaits ir 4. Tās ir Svētā Gara dāvanas, brīnumi, zīmes un brīnumi.

Par šiem lieciniekiem runā Ebreju grāmatā. Brīnumi, zīmes un brīnumi var notikt dažādās izpausmēs.

Kad Jēzus atradās uz zemes, viņš varēja pavēlēt šiem lieciniekiem. Viņš darīja brīnumus.

Arī zīmes un brīnumi sekoja viņam visur, kur viņš gāja. Arī Svētā Gara dāvanas tiek sadalītas starp kristiešiem, un katrs cilvēks saņem dāvanu saskaņā ar Gara gribu.

Dzīvās radības

Dzīvās radības ir noslēpumainu būtņu grupa, kas parādās Ecēhiēla un Atklāsmes grāmatā. Ecēhiēla grāmatā šīs dzīvās radības pārveda troni, kuram bija 4 riteņi un 4 sāni.

Katrai no 4 dzīvajām radībām ir 4 sejas. Viena no sejām ir kā lauva, otra - kā cilvēks, ērgļa seja un ķerubs.


777 eņģeļa numurs

Katrai no šīm dzīvajām radībām ir arī 4 spārni. Ecēhiēls tos raksturo kā ķerubus, kuri ir Dieva troņa nesēji.

Šīs dzīvās radības spēj pārvietoties jebkurā virzienā bez nepieciešamības apgriezties, jo viņu 4 sejas ir vērstas uz 4 kardinālajiem punktiem uz zemes.

Atklāsmju grāmatā 4 dzīvās radības ir aprakstītas mazliet savādāk. Viņiem ir arī 4 sejas, bet ar 6 spārniem.

Viņu sejas ir lauva, cilvēks, vērsis un ērglis. Ir teikts, ka šīm 4 dzīvajām radībām visā ķermenī ir acis, kas pārstāv viņu neierobežotās zināšanas.

Ko Bībelē attēlo skaitlis 4?

Bībelē skaitlis 4 apzīmē Dieva perfektu radīšanu. Katrs radīšanas elements sasaucas ar skaitli 4.

Viena no lielākajām norādēm par 4. numura atveidojumu kā pilnīgu radīšanu ir atrodama Atklāsmes grāmatas 10:11, 5: 9 un 13: 7. Šajos Bībeles pantos cilvēci Dievs sadalīja četrkārtīgi.

Sadalījums ietver cilvēkus, valodu, cilti un tautu. Uz zemes Dievs atsaucas uz cilvēkiem jebkurā no šīm radīšanas dalījumiem.

Mūs identificē pēc valodas, jo valoda apzīmē to, kas mēs esam un no kurienes esam cēlušies.

Mūs atpazīst arī mūsu cilts. Cilvēki, kas pieder tai pašai cilts, ne vienmēr runā vienā valodā ar noteiktām ciltīm, kas pieņem svešas valodas.

Cilvēkus identificē arī pēc viņu nācijas, kas parasti ir līdzīgu cilšu apvienojums, kuras apvieno viena valdība.

Visbeidzot, cilvēki tiek atzīti par cilvēkiem. Visā Bībelē Dievs atsaucās uz cilvēkiem kā uz jebkuru no šīm četrkāršajām šķelšanām.

Numurs 4 arī parāda Dieva atklāsmes pilnīgumu.


ko nozīmē 505

Tas nozīmē, ka Dievs nedarbojas pusceļā. Viņš pēkšņi nepazudīs, palīdzot jums kādu laika periodu.

Šī atklāsme ir redzama Jēzus, zemes Jēzus tēva, dzīvē. Bībelē pierakstītas 4 reizes, kad eņģeļi apmeklēja Jāzepu, lai nosūtītu viņam ziņojumu par Jēzus mazuli un to, kā viņu pasargāt.

Pirmajā sapnī eņģelis nāca mierināt Džozefu, ka Marija runā patiesību par dievišķa bērna nēsāšanu. Eņģelis mudināja Džozefu ņemt Mariju atpakaļ un palīdzēt viņai audzināt bērnu, kuru viņa dzemdēs.

Viņam arī tika norādīts, kādā vārdā zvanīt mazulim.

Otrajā sapnī Džozefs pavēlēja eņģelim bēgt uz Ēģipti, jo karalis Harolds dzirdēja par jauna ķēniņa piedzimšanu un nolēma bērnu nogalināt, pirms viņš pieauga.

Trešajā sapnī Ēģiptes zemē Jāzepam parādījās eņģelis, kurš teica, ka ir droši doties atpakaļ uz Izraēlu.

Mateja grāmatā pierakstītajā ceturtajā un pēdējā sapnī eņģelis Džozefam lika pārcelties uz Nācareti.

Kāda ir skaitļa 4 Bībeles nozīme?

Pabeigšana

Skaitlis 4 nozīmē pilnību Bībelē.

Bībele runā par to, ka jaunajai Jeruzalemei ir 4 puses, jo tā apzīmē jauno zemi, kas gaidāma. Bībelē ir teikts, ka Atklāsmes grāmatā zemei ​​ir 4 stūri, un no Izraēla dārza iztek arī 4 upes.

Arī tad, kad Dievs deva norādījumus altāra celtniecībai, viņš priesteriem lika uzbūvēt alternatīvu, kurai ir 4 stūri un 4 pīlāri. Līdz šim altāri joprojām tiek būvēti ar 4 stūriem un 4 pīlāriem, kas atspoguļo Dieva pilnību.

Jēzus kalpošana

Viena no vissvarīgākajām 4. numura nozīmēm jaunajā derībā ir Jēzus Kristus dzīve un kalpošana, par kuru sīkāk stāstīja 4 dažādos evaņģēlijos. Saskaņā ar Mateja, Lūkas, Marka un Jāņa grāmatu ir Jēzus evaņģēlijs. Jēzus evaņģēlijs saskaņā ar Lūkas aprakstu raksturo Jēzu kā perfektu cilvēku, Marks viņu raksturo kā kalpu, kurš cieta par cilvēka grēkiem, Jānis runā par to, ka Jēzus ir vienīgais Dieva dēls, savukārt Matejs runāja par to, ka Jēzus ir Dāvida dēls.


atkārtots skaitlis 11

Lai gan šajos četros evaņģēlijos ir līdzīgi stāsti, viņu stāstam un vārdu krājumam ir zināms aspekts, kas ir diezgan atšķirīgs, taču katrs kristietis pieņem visus četrus evaņģēlijus kā visprecīzāko Jēzus dzīves uz zemes pierakstu. 4. numurs apzīmē arī Jēzus apģērba dalīšanu pēc viņa nāves. Pēc viņa nāves pie Golgātas krusta iznāca 4 romiešu karavīri un saplēsa viņa drēbes 4 daļās, katram karavīram paņemot vienu daļu.

Ko Bībelē simbolizē skaitlis 4?

Bībelē skaitlis 4 simbolizē dažus svarīgus kristīgās reliģijas elementus. Tie ietver:

Dieva vārds

Cilvēki parasti sauc Dieva vārdu kā Jehovu. Tomēr pareizā rakstība ir nedaudz atšķirīga.

The Ebreju vārds tulkots angļu valodā, Dieva vārds tiek uzrādīts kā JHVH, kas ir bez patskaņa. Jūs pamanījāt, ka JHVH ir tikai 4 burti, kas ir 4 līdzskaņu skaņas.

Tas ir tikai dabiski, ka Dieva vārds ir četrās burtos, jo cipars 4 apzīmē pabeigšanu, kas ir vēl viens pilnības vārds. Visā Bībelē Dievs ir aprakstīts kā pilnīgs Dievs bez vainas un grēka.

Viņš tiek raksturots arī kā taisnīgs un patiess. Bībelē arī viņa darbi tiek raksturoti kā labi un nevainojami.

Krusts

Vēl viens simbolisks skaitļa 4 lietojums Bībelē ir Jēzus Kristus krustā sišana.

Kā zināms, Jēzus tika tiesāts un notiesāts mirt pie krusta. Viņš tika pienaglots pie krusta un nomira, lai cilvēces labā nestu pestīšanu.

Krustam ir 4 punkti. Ir kreisā, labā, augšējā un apakšējā puse. Tādējādi skaitlis 4 simbolizē pestīšanas cenu.

Dievs atzina, ka nebūtu viegli nosūtīt savu Dēlu mirt par cilvēku grēkiem, taču Viņš bija gatavs pieņemt galīgo lēmumu. Lai arī par milzīgām izmaksām pestīšana nesa cerību un žēlastību cilvēcei.

Ko pravietiski nozīmē skaitlis 4?

Bībele ir piepildīta ar dažādiem pareģojumiem, un daudziem no tiem ir skaitliska nozīme.

4 Bībelē esošās dzīvās radības un tronis, ko viņi nesa, ir Ecēhiēla pareģojums. Šis pareģojums ir redzams arī Atklāsmes grāmatā, kas visi ir Jāņa pareģojumi.

Atklāsmes grāmatā šis skaitlis parādās vairāk reizes nekā jebkura cita Bībeles grāmata. Jānis runā par 4 eņģeļiem, kuri stāvēs četros zemes stūros un turēja 4 vējus, un neļāva tiem izlīst virs zemes.

Atklāsmes 7 4 vēji ir iznīcināšanas vēji. Četri eņģeļi ir tas, kas kavē šo vēju izliešanu un pasaules iznīcināšanu.

Saskaņā ar Jeremijas grāmatu šie 4 vēji nāk no 4 debess malām. Dievs apsolīja iznīcināt Persiju ar šiem vējiem Jeremijas grāmatā.

Daniels runāja arī par šiem simboliskajiem 4 vējiem. Saskaņā ar Daniēla 7 teikto, 4 debesu vēji nemitīgi rosina lielo jūru un netiks izlaisti uz zemes, jo Dieva tiesa vēl aizkavējas.


711 eņģeļu skaitļa mīlestība

Daniēla 7. grāmatā ir pareģojums par 4 savvaļas zvēriem, kas parādīsies Armagedonā. 1. zvērs izskatās pēc lauvas, otrais - pēc lāča, trešais - pēc leoparda, savukārt 4. zvēra identitāte nav zināma.

Ceturtais zvērs tiek raksturots kā visbailīgākais un postošākais. Tas ir lielīgs un cenšas iznīcināt.

Tomēr šis zvērs tiek nogalināts Armagedonā, izbeidzot terora valdīšanu.

Katrs 4. numura pareģojums norāda uz Tiesas dienu. Tas ir arī piemērots, jo ar spriedumu viss uz zemes tiks izbeigts.

Saskaņā ar 4. numuru zemes spriedums un iznīcināšana uz brīdi tiek aizkavēta. Kad atskanēs trompete, 4 eņģeļiem tiks ļauts iztukšot 4 vējus pār pasauli, lai iznīcinātu ļaundarus.

Secinājums

Skaitlis 4 Bībelē ir unikāli nozīmīgs skaitlis. Tā nozīme radīšanai ir iemesls, kāpēc eņģeļi sūta šo skaitli cilvēkiem, lai apzīmētu jauna laikmeta sākumu viņu dzīvē.

Cilvēki, kas atrodas skaitļa 4 ietekmē, ir prasmīgi indivīdi, kuri var novirzīt radošo skaitļa jauda . Kristiešiem, kuri ikdienā redz 4. numuru, tiek atgādināts par Dieva varenību un pilnību, kas seko visiem Viņa radītajiem.

Šī atklāsme nozīmē, ka cilvēki spēj sasniegt pilnību, savienojoties ar Dievu dziļākā dimensijā.

Dalieties Ar Draugiem: